Čistenie prístroja 8 - Návod na obsluhu zariadenia Accu-Chek Asset

Nastavenie času a dátumu

držať viac stlačené

Tlačidlo S držte stlačené, kým sa nezobrazí displej

obrázok sa objaví ako na obrázku (dlhšie ako 3

Slová nastavené na displeji znamenajú, že ste teraz

môže zmeniť čas a dátum.

Stlačte tlačidlo M..

Po stlačení tlačidla M sa zobrazí displej

rýchle tempo odpočítavania.
Podrobný popis procesu nastavenia času a dátumu

Nájdete v kapitole 3.2.

Nastavenie času a dátumu Zapnutie spotrebiča Podržte stlačené tlačidlo S.

Nastavenie času a dátumu

Tlačidlo S držte stlačené, kým sa nezobrazí displej

obrázok sa objaví ako na obrázku (dlhšie ako 3

Slová nastavené na displeji znamenajú, že ste teraz

môže zmeniť čas a dátum.

Stlačte tlačidlo M..

Po stlačení tlačidla M sa zobrazí displej

rýchle tempo odpočítavania.
Podrobný popis procesu nastavenia času a dátumu

Nájdete v kapitole 3.2.

Formát času a dátumu

Čas (hodina, minúta)

Dátum (mesiac, deň)

Potvrdenie zmien a prechod na ďalší

Krátko stlačte tlačidlo S.

Zariadenie kedykoľvek vypnite

Súčasne stlačte krátko tlačidlá M a S..

Pred tým potvrďte poslednú vyrobenú položku

nastavenie pomocou tlačidla S, inak to tak nie je

zostane.
Zariadenie sa automaticky vypne, ak do 30 sekúnd-

Kund sa nestlačia tlačidlá. V tomto prípade

zmeny vykonané v nastaveniach sa neuložia,

predchádzajúce nastavenia zostanú nezmenené.

Nastavenie času a dátumu.

Nastavenie času a dátumu

3.2 Vykonanie nastavení

Nastavenie formátu času a dátumu

Môžete si vybrať jeden z dvoch formátov:

denný čas od 0:00 do 23:59,

dátum vo formáte deň-mesiac (HH-MM)
12 hodinový formát

denný čas od 12:00 do 11:59 s

označené am alebo pm, dátum vo formáte mesiac-deň

Pri zmene formátu času a dátumu, času a dátumu

budú automaticky zarovnané s každým

1 Krátky prechod z jedného formátu do druhého

stlačte tlačidlo M..

2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení času.-

Nastavenie času a dátumu Môžete si vybrať jeden z dvoch formulárov.

Nastavenie času a dátumu

Môžete si vybrať jeden z dvoch formátov:

denný čas od 0:00 do 23:59,

dátum vo formáte deň-mesiac (HH-MM)
12 hodinový formát

denný čas od 12:00 do 11:59 s

označené am alebo pm, dátum vo formáte mesiac-deň

Pri zmene formátu času a dátumu, času a dátumu

budú automaticky zarovnané s každým

1 Krátky prechod z jedného formátu do druhého

stlačte tlačidlo M..

2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení času.-

Nastavenie denného času

Hodina bliká na displeji v ľavom hornom rohu.

1 Hodinu nastavíte stlačením tlačidla M..
2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení minút..

Na displeji blikajú minúty.

3 Na nastavenie minút stlačte tlačidlo M.
4 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení roku.

Nastavenie času a dátumu Nastavenie roku Rok na displeji bliká.

Nastavenie času a dátumu

Na displeji vpravo bliká rok..

1 Na nastavenie roku stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení mesiaca..

Na displeji vpravo bliká mesiac.

1 Na nastavenie mesiaca stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Prešli ste na nastavenie čísla.

Nastavenie času a dátumu Na displeji vpravo bliká Rok.

Nastavenie času a dátumu

Na displeji vpravo bliká rok..

1 Na nastavenie roku stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení mesiaca..

Na displeji vpravo bliká mesiac.

1 Na nastavenie mesiaca stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Prešli ste na nastavenie čísla.

Číslo na displeji bliká.

3 Na úpravu čísla stlačte tlačidlo M.
4 Stlačte tlačidlo S. Prešli ste na posledné zobrazenie-

1 Skontrolujte, či je správne nastavený čas a dátum..
2 Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Kódovanie 4

Pomocou identifikačného štítku sa do zariadenia zadávajú informácie-

o vlastnostiach testovacích prúžkov. Preto v každom balení

testovacie prúžky sú kódové štítky.

Zakaždým po otvorení nového balíka test-

pásov, je potrebné vymeniť štítok s kódom,

umiestnené v zariadení, s kódovým štítkom od

nové obaly. ŠPZ z ostatných

obaly môžu obsahovať informácie, ktoré nie

- ktorá zodpovedá vlastnostiam nových testovacích prúžkov, a -

viesť tak k nesprávnemu prijímaniu

výsledky merania. Neplatné výsledky

merania môžu viesť k výberu nesprávnych údajov

spôsob liečby a vážne poškodenie

Porovnajte kódové číslo na typovom štítku s číslom na nich.

1 Porovnajte číselný kód na typovom štítku s

číslo na štítku skúmavky s testovacím prúžkom.

Trojmiestne číslo na výrobnom štítku (napr. 689)

musí zodpovedať trojcifernému číslu na štítku.

Zariadenie musí byť vypnuté.

2 Opatrne a bez námahy vložte kódový štítok

v pravom uhle k otvoru na kód

zariadenie umiestnené na boku.

Štítok s kódom by sa mal zaistiť svetlom

Stanovenie hladiny glukózy v krvi 5

Krvná glukóza

Krvná glukóza

Pozri tiež „Pokyny k úrovni“

hladina glukózy v krvi “na konci tejto kapitoly.

5.1 Príprava na meranie glukózy

Na určenie hladiny glukózy v krvi potrebujete

zariadenie s vloženým kódovým štítkom

Testovacie prúžky Accu-Chek Asset z rovnakého balenia, v

čo bola poznávacia značka
zariadenie na pichnutie prstom

lanceta pre prsty

1 Prečítajte si príbalový leták z testovacieho balenia-

2 Pred meraním si umyte ruky.

teplú mydlovú vodu a dobre ich osušte.

Takže zvyšky jedla, nápojov, krému atď. Budú odstránené..,

umiestnené na koži, čo môže nepriaznivo ovplyvniť

o spoľahlivosti výsledkov merania. Tiež to

stimuluje prietok krvi a znižuje znečistenie-

v mieste vpichu.

3 Pripravte zariadenie na pichnutie prstom

vzorka krvi.

Krvná glukóza.

Krvná glukóza

1 Prečítajte si príbalový leták z testovacieho balenia-

2 Pred meraním si umyte ruky.

teplú mydlovú vodu a dobre ich osušte.

Takže zvyšky jedla, nápojov, krému atď. Budú odstránené..,

umiestnené na koži, čo môže nepriaznivo ovplyvniť

o spoľahlivosti výsledkov merania. Tiež to

stimuluje prietok krvi a znižuje znečistenie-

v mieste vpichu.

3 Pripravte zariadenie na pichnutie prstom

vzorka krvi.

5.2 Meranie hladiny glukózy v krvi

1 Z skúmavky vyberte jeden testovací prúžok a znova ho uzavrite

2 Držte testovací prúžok tak, aby šípky a

hore boli umiestnené oranžové štvorce.

3 Opatrne, bez ohýbania, vložte testovací prúžok

smer šípky v testovacej príručke-

prúžky. Testovací prúžok by sa mal zaistiť

Vymieňajte si glukomer zadarmo v našom servisnom stredisku!

Dia-M LLC je servisné stredisko pre spoločnosti:

* Roche Diabetes Kea Rus LLC (glukometre: Accu-Chek Asset, Accu-Chek Performa, Accu-Chek Performa Nano, Accu-Chek Mobile, Accu-Chek Go)

* Johnson and Johnson LLC, (Lifescan), (glukometre: One Touch Ultra, One Touch Ultra Easy, One Touch Select, One Touch Simple, One Touch Verio IQ, One Touch Horizon)

* LLC ELTA Company, (glukometre: Satellite, Satellite Plus, Satellite Express)

* Ai-Chek (iCheck) (meter)

Ak je glukomer mimo prevádzky, zobrazí sa chybová správa alebo existujú pochybnosti o presnosti výsledkov - to všetko je príležitosť obrátiť sa na servisné stredisko. Naši odborníci bezplatne otestujú vaše glukometer na kontrolné roztoky, skontrolujte testovací prúžok. V prípade potreby vám bezplatne poradia, ako správne zaobchádzať, skladovať glukometer, testovacie prúžky, lancety (ihly na prepichnutie prstom), pero na prepichnutie, a v prípade poruchy alebo skreslenia výsledkov prístroja, bude bezplatne nahradený novým..

Teraz sa servisné stredisko v súvislosti s prerušením výroby glukometrov One Touch Horizon, One Touch Ultra a One Touch Ultra Easy vymieňa za jeden meter Touch One.

Rukoväte na prepichovanie Accu-Chek Multiklix sú vymenené za prepichovanie Accu-Chek Fastclix.

Servisné stredisko vymieňa glukometer Accu-Chek Go za glukometer Accu-Chek Perform.

Servisné stredisko zabezpečuje údržbu glukometrov: Satellite, Satellite Plus, Satellite Express.

Servisné stredisko udržiava merač Ay-Chek (iCheck).

Výmena a servis ZDARMA.

Môžete tiež kontaktovať výrobnú spoločnosť:

Johnson & Johnson LLC (glukometre One Touch) 8 800 200 83 53

Ai-Chek (iCheck) 8 800 555 49 00

Aktívne opravy Accu chek

Testovacie prúžky, glukometre, zariadenia na prepichnutie, spotrebný materiál z pumpy

Kontrolná cukrovka

Uchovávajte záznamy o chlebových jednotkách a denníku sebakontrola online

Získajte bonusy za nákupy

Za jeden promo kód sú bonusy udeľované bonusovému účtu účastníka: 30 a 60 bonusov za testovacie prúžky a testovacie kazety, 500 bonusov za inzulínové pumpy

Naučte sa dôležité a zaujímavé

Prečítajte si články, varte zdravé jedlo u nás a buďte prvý, kto sa dozvie o špeciálnych ponukách

Výmena bonusov

Môžete si vybrať certifikát pre tovar a služby klubových partnerov alebo doplniť bonusy na svoj účet mobilného telefónu prostredníctvom svojho účtu

Prečítajte si články:

Informačné centrum 24/7:

Bezplatné volanie v Rusku

Adresa sídla spoločnosti: 107031, Moskva, Trubnaya Ploshchad, 2, bldg. Ja, com. 42b

DIČ 7702401278
OGRN 1167746455678

© 2020 Rosh Diabetes Kea Rus LLC.
Všetky práva vyhradené.

Glucometer Accu-Chek Asset, reg. beats Č. FSZ 2007/00817. Glucometer Accu-Chek Performa, reg. beats Č. FSZ 2008/01306. Glucometer Accu-Chek Mobile, reg. beats Č. FSZ 2012/11883. Testovacie prúžky Accu-Chek Asset, reg. beats Č. FSZ 2008/01205. Testovacie prúžky Accu-Chek Performa, reg. beats Č. FSZ 2008/01305. Testovacia kazeta Accu-Chek Mobile, reg. beats Č. FSZ 2012/12097. Inzulínová pumpa Accu-Chek Spirit Combo, reg. beats Č. FSZ 2012/11679. Systém Accu-Chek Combo, reg. beats Č. FSZ 2010/08117.
* Accu-Chek Mobile

Aktívne kontrolné riešenie Accu-Chek v Blagoveshchensku

Online predajca je k dispozícii na webových stránkach predajcu.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webovej stránke predajcu je k dispozícii objednávka na jedno kliknutie.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webovej stránke predajcu je k dispozícii objednávka na jedno kliknutie.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webovej stránke predajcu je k dispozícii objednávka na jedno kliknutie.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Online predajca je k dispozícii na webových stránkach predajcu.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webovej stránke predajcu je k dispozícii objednávka na jedno kliknutie.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Online predajca je k dispozícii na webových stránkach predajcu.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Online predajca je k dispozícii na webových stránkach predajcu.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webových stránkach predajcu je k dispozícii bezplatné číslo 8-800.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Na webovej stránke predajcu je k dispozícii objednávka na jedno kliknutie.
Ak chcete prejsť na web, kliknite na položku Nakupovať

Nastavenie času a dátumu držte stlačené viac.

Nastavenie času a dátumu

držať viac stlačené

Tlačidlo S držte stlačené, kým sa nezobrazí displej

obrázok sa objaví ako na obrázku (dlhšie ako 3

Slová nastavené na displeji znamenajú, že ste teraz

môže zmeniť čas a dátum.

Stlačte tlačidlo M..

Po stlačení tlačidla M sa zobrazí displej

rýchle tempo odpočítavania.
Podrobný popis procesu nastavenia času a dátumu

Nájdete v kapitole 3.2.

Nastavenie času a dátumu Zapnutie spotrebiča Podržte stlačené tlačidlo S.

Nastavenie času a dátumu

Tlačidlo S držte stlačené, kým sa nezobrazí displej

obrázok sa objaví ako na obrázku (dlhšie ako 3

Slová nastavené na displeji znamenajú, že ste teraz

môže zmeniť čas a dátum.

Stlačte tlačidlo M..

Po stlačení tlačidla M sa zobrazí displej

rýchle tempo odpočítavania.
Podrobný popis procesu nastavenia času a dátumu

Nájdete v kapitole 3.2.

Formát času a dátumu

Čas (hodina, minúta)

Dátum (mesiac, deň)

Potvrdenie zmien a prechod na ďalší

Krátko stlačte tlačidlo S.

Zariadenie kedykoľvek vypnite

Súčasne stlačte krátko tlačidlá M a S..

Pred tým potvrďte poslednú vyrobenú položku

nastavenie pomocou tlačidla S, inak to tak nie je

zostane.
Zariadenie sa automaticky vypne, ak do 30 sekúnd-

Kund sa nestlačia tlačidlá. V tomto prípade

zmeny vykonané v nastaveniach sa neuložia,

predchádzajúce nastavenia zostanú nezmenené.

Nastavenie času a dátumu.

Nastavenie času a dátumu

3.2 Vykonanie nastavení

Nastavenie formátu času a dátumu

Môžete si vybrať jeden z dvoch formátov:

denný čas od 0:00 do 23:59,

dátum vo formáte deň-mesiac (HH-MM)
12 hodinový formát

denný čas od 12:00 do 11:59 s

označené am alebo pm, dátum vo formáte mesiac-deň

Pri zmene formátu času a dátumu, času a dátumu

budú automaticky zarovnané s každým

1 Krátky prechod z jedného formátu do druhého

stlačte tlačidlo M..

2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení času.-

Nastavenie času a dátumu Môžete si vybrať jeden z dvoch formulárov.

Nastavenie času a dátumu

Môžete si vybrať jeden z dvoch formátov:

denný čas od 0:00 do 23:59,

dátum vo formáte deň-mesiac (HH-MM)
12 hodinový formát

denný čas od 12:00 do 11:59 s

označené am alebo pm, dátum vo formáte mesiac-deň

Pri zmene formátu času a dátumu, času a dátumu

budú automaticky zarovnané s každým

1 Krátky prechod z jedného formátu do druhého

stlačte tlačidlo M..

2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení času.-

Nastavenie denného času

Hodina bliká na displeji v ľavom hornom rohu.

1 Hodinu nastavíte stlačením tlačidla M..
2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení minút..

Na displeji blikajú minúty.

3 Na nastavenie minút stlačte tlačidlo M.
4 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení roku.

Nastavenie času a dátumu Nastavenie roku Rok na displeji bliká.

Nastavenie času a dátumu

Na displeji vpravo bliká rok..

1 Na nastavenie roku stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení mesiaca..

Na displeji vpravo bliká mesiac.

1 Na nastavenie mesiaca stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Prešli ste na nastavenie čísla.

Nastavenie času a dátumu Na displeji vpravo bliká Rok.

Nastavenie času a dátumu

Na displeji vpravo bliká rok..

1 Na nastavenie roku stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Teraz ste v nastavení mesiaca..

Na displeji vpravo bliká mesiac.

1 Na nastavenie mesiaca stlačte tlačidlo M.
2 Stlačte tlačidlo S. Prešli ste na nastavenie čísla.

Číslo na displeji bliká.

3 Na úpravu čísla stlačte tlačidlo M.
4 Stlačte tlačidlo S. Prešli ste na posledné zobrazenie-

1 Skontrolujte, či je správne nastavený čas a dátum..
2 Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Kódovanie 4

Pomocou identifikačného štítku sa do zariadenia zadávajú informácie-

o vlastnostiach testovacích prúžkov. Preto v každom balení

testovacie prúžky sú kódové štítky.

Zakaždým po otvorení nového balíka test-

pásov, je potrebné vymeniť štítok s kódom,

umiestnené v zariadení, s kódovým štítkom od

nové obaly. ŠPZ z ostatných

obaly môžu obsahovať informácie, ktoré nie

- ktorá zodpovedá vlastnostiam nových testovacích prúžkov, a -

viesť tak k nesprávnemu prijímaniu

výsledky merania. Neplatné výsledky

merania môžu viesť k výberu nesprávnych údajov

spôsob liečby a vážne poškodenie

Porovnajte kódové číslo na typovom štítku s číslom na nich.

1 Porovnajte číselný kód na typovom štítku s

číslo na štítku skúmavky s testovacím prúžkom.

Trojmiestne číslo na výrobnom štítku (napr. 689)

musí zodpovedať trojcifernému číslu na štítku.

Zariadenie musí byť vypnuté.

2 Opatrne a bez námahy vložte kódový štítok

v pravom uhle k otvoru na kód

zariadenie umiestnené na boku.

Štítok s kódom by sa mal zaistiť svetlom

Stanovenie hladiny glukózy v krvi 5

Krvná glukóza

Krvná glukóza

Pozri tiež „Pokyny k úrovni“

hladina glukózy v krvi “na konci tejto kapitoly.

5.1 Príprava na meranie glukózy

Na určenie hladiny glukózy v krvi potrebujete

zariadenie s vloženým kódovým štítkom

Testovacie prúžky Accu-Chek Asset z rovnakého balenia, v

čo bola poznávacia značka
zariadenie na pichnutie prstom

lanceta pre prsty

1 Prečítajte si príbalový leták z testovacieho balenia-

2 Pred meraním si umyte ruky.

teplú mydlovú vodu a dobre ich osušte.

Takže zvyšky jedla, nápojov, krému atď. Budú odstránené..,

umiestnené na koži, čo môže nepriaznivo ovplyvniť

o spoľahlivosti výsledkov merania. Tiež to

stimuluje prietok krvi a znižuje znečistenie-

v mieste vpichu.

3 Pripravte zariadenie na pichnutie prstom

vzorka krvi.

Krvná glukóza.

Krvná glukóza

1 Prečítajte si príbalový leták z testovacieho balenia-

2 Pred meraním si umyte ruky.

teplú mydlovú vodu a dobre ich osušte.

Takže zvyšky jedla, nápojov, krému atď. Budú odstránené..,

umiestnené na koži, čo môže nepriaznivo ovplyvniť

o spoľahlivosti výsledkov merania. Tiež to

stimuluje prietok krvi a znižuje znečistenie-

v mieste vpichu.

3 Pripravte zariadenie na pichnutie prstom

vzorka krvi.

5.2 Meranie hladiny glukózy v krvi

1 Z skúmavky vyberte jeden testovací prúžok a znova ho uzavrite

2 Držte testovací prúžok tak, aby šípky a

hore boli umiestnené oranžové štvorce.

3 Opatrne, bez ohýbania, vložte testovací prúžok

smer šípky v testovacej príručke-

prúžky. Testovací prúžok by sa mal zaistiť

Návod na použitie glukometra Accu Chek Active (Accu Chek Active)

Priebeh diabetes mellitus priamo závisí od hladiny glukózy v krvi. Prebytok alebo nedostatok je nebezpečný pre ľudí trpiacich touto chorobou, pretože môže spôsobiť rôzne komplikácie, vrátane výskytu kómy..

Na kontrolu glykémie, ako aj na výber ďalších taktík liečby musí pacient kúpiť špeciálny zdravotnícky prístroj - glukometer..

Populárnym modelom pre ľudí s cukrovkou je prístroj Accu Chek Asset..

Funkcie a výhody plynomeru

Zariadenie je vhodné používať na dennú kontrolu glykémie..

 • na meranie glukózy je potrebných približne 2 μl krvi (približne 1 kvapka). Prístroj informuje o nedostatočnom množstve študovaného materiálu špeciálnym zvukovým signálom, čo znamená potrebu opakovaného merania po výmene testovacieho prúžku;
 • prístroj vám umožňuje zmerať hladinu glukózy, ktorá môže byť v rozmedzí 0,6 až 33,3 mmol / l;
 • v balení s prúžkami pre merač je špeciálna kódová tabuľka, ktorá má rovnaké trojmiestne číslo ako na štítku na obale. Meranie hodnoty cukru v zariadení nebude možné, ak sa nezhoduje kódovanie čísel. Vylepšené modely už nevyžadujú kódovanie, takže pri nákupe testovacích prúžkov je možné aktivačný čip v obale bezpečne zlikvidovať;
 • zariadenie sa po inštalácii prúžku automaticky zapne za predpokladu, že kódový štítok z nového balenia je už vložený do glukomera;
 • merač je vybavený displejom z tekutých kryštálov, ktorý má 96 segmentov;
 • po každom meraní môžete k výsledku pridať poznámku o okolnostiach, ktoré ovplyvnili hodnotu glukózy pomocou špeciálnej funkcie. Stačí urobiť príslušné označenie v ponuke zariadenia, napríklad pred jedlom / po jedle alebo označením špeciálneho prípadu (fyzická aktivita, neplánované občerstvenie);
 • teplotné podmienky skladovania bez batérie sú od -25 do + 70 ° C a pri batérii od -20 do + 50 ° C;
 • úroveň vlhkosti povolená počas prevádzky zariadenia by nemala prekročiť 85%;
 • merania by sa nemali vykonávať na miestach, ktoré sú viac ako 4 000 metrov nad morom.
 • vstavaná pamäť zariadenia je schopná uložiť až 500 meraní, ktoré je možné triediť, aby sa získala priemerná hodnota glukózy za týždeň, 14 dní, mesiac a štvrťrok;
 • údaje získané na základe glykemických štúdií je možné preniesť do osobného počítača pomocou špeciálneho portu USB. V starších modeloch GC je na tieto účely nainštalovaný iba infračervený port, neexistuje konektor USB;
 • výsledky štúdie po analýze sú viditeľné na obrazovke zariadenia po 5 sekundách;
 • na meranie nemusíte stlačiť žiadne tlačidlo na prístroji;
 • nové modely zariadení nevyžadujú kódovanie;
 • obrazovka je vybavená špeciálnym podsvietením, ktoré umožňuje pohodlné používanie zariadenia aj pre ľudí so zníženou zrakovou ostrosťou;
 • na obrazovke sa zobrazí indikátor batérie, ktorý umožňuje nevynechať čas jeho výmeny;
 • glukometer sa automaticky vypne po 30 sekundách, ak je v pohotovostnom režime;
 • zariadenie je vhodné nosiť vo vaku kvôli svojej nízkej hmotnosti (asi 50 g);

Používanie zariadenia je pomerne jednoduché, preto ho úspešne používajú dospelí pacienti aj deti.

Balík nástrojov

Súčasťou balenia prístroja sú nasledujúce komponenty:

 1. Merač s jednou batériou samotnou.
 2. Zariadenie Accu Check Chek Softclix používané na prepichnutie prsta a na získanie krvi.
 3. 10 lancet.
 4. 10 testovacích prúžkov.
 5. Na prepravu zariadenia bolo potrebné puzdro.
 6. USB kábel.
 7. Záručný list.
 8. Návod na obsluhu glukomeru a zariadenia na pichnutie prsta do ruštiny.

S kupónom vyplneným predajcom sa stanovuje záručná doba 50 rokov.

Inštrukcie na používanie

Proces merania cukru v krvi trvá niekoľko stupňov:

 • príprava na štúdium;
 • príjem krvi;
 • meranie cukru.

Pravidlá prípravy na štúdium:

 1. Umývanie rúk mydlom.
 2. Prsty by mali byť vopred napnuté, aby vykonávali masážne pohyby.
 3. Pripravte si odmerku vopred na glukomer. Ak zariadenie vyžaduje kódovanie, musíte skontrolovať súlad kódu na aktivačnom čipe s číslom na obale prúžkov.
 4. Nainštalujte lancetu do zariadenia Accu Chek Softclix odstránením ochranného krytu.
 5. Nastavte vhodnú hĺbku vpichu na Softclix. Postačuje, aby deti posunuli regulátor o jeden krok a dospelý zvyčajne vyžaduje hĺbku 3 jednotky.

Pravidlá odberu krvi:

 1. Prst na strane, z ktorej bude odobratá krv, by mal byť ošetrený vatovým tampónom namočeným v alkohole.
 2. Pripojte Accu Check Softclix k prstu alebo ušnému lalôčiku a stlačte spúšť.
 3. Musíte zľahka zatlačiť na oblasť blízko vpichu, aby ste dostali dostatok krvi.

Pravidlá analýzy:

 1. Pripravený testovací prúžok vložte do glukomera.
 2. Dotknite sa prstom / ušným lanom kvapkou krvi na zelenom poli na prúžku a vyčkajte na výsledok. Ak nie je dostatok krvi, ozve sa príslušné zvukové upozornenie..
 3. Nezabudnite na hodnotu ukazovateľa glukózy, ktorý sa zobrazuje na displeji.
 4. Ak chcete, môžete označiť získaný indikátor.

Malo by sa pamätať na to, že vypršané meracie prúžky nie sú vhodné na analýzu, pretože môžu viesť k nesprávnym výsledkom..

Synchronizácia s PC a príslušenstvo

Zariadenie má konektor USB, ku ktorému je pripojený kábel s konektorom Micro-B. Druhý koniec kábla musí byť pripojený k osobnému počítaču. Na synchronizáciu údajov budete potrebovať špeciálny softvér a počítačové zariadenie, ktoré získate kontaktovaním príslušného Informačného centra.

1. Displej 2. Tlačidlá 3. Kryt optického senzora 4. Optický senzor 5. Sprievodca testovacím prúžkom 6. Západka krytu batérie 7. Port USB 8. Štítok s kódom 9. Priestor pre batériu 10. Štítok s technickými údajmi 11. Trubica pre testovacie prúžky 12. Testovací prúžok 13. Kontrolné roztoky 14. Štítok s kódom 15. Batéria

Merač vyžaduje, aby ste neustále kupovali spotrebný materiál, ako sú testovacie prúžky a lancety.

Ceny za baliace pásky a lancety:

 • v balení prúžkov môže byť 50 alebo 100 kusov. Cena sa pohybuje od 950 do 1700 rubľov, v závislosti od ich množstva v škatuli;
 • lancety sú k dispozícii v množstvách 25 alebo 200 kusov. Ich cena je od 150 do 400 rubľov za balík.

Možné chyby a problémy

Aby glukometer správne pracoval, mal by sa skontrolovať pomocou kontrolného roztoku, ktorým je čistá glukóza. Dá sa kúpiť samostatne v ktoromkoľvek obchode so zdravotníckym zariadením..

Skontrolujte glukomer v nasledujúcich situáciách:

 • použitie nového balenia testovacích prúžkov;
 • po vyčistení zariadenia;
 • v prípade skreslenia údajov na zariadení.

Na kontrolu glukomeru neaplikujte krv na testovací prúžok, ale na kontrolný roztok s nízkou alebo vysokou hladinou glukózy. Po zobrazení výsledku merania sa musí porovnať s pôvodnými indikátormi zobrazenými na skúmavke z prúžkov.

Pri práci so zariadením sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • E5 (so znakom slnka). V takom prípade stačí displej odstrániť zo slnečného svetla. Ak taký znak neexistuje, zariadenie je vystavené zvýšeným elektromagnetickým efektom;
 • E1. Chyba sa objaví, keď nie je prúžok správne nainštalovaný;
 • E2. Táto správa sa objaví, keď je hladina glukózy nízka (pod 0,6 mmol / l);
 • H1 - výsledok merania bol vyšší ako 33 mmol / l;
 • IDS. Chyba indikuje poruchu glukomera.

Tieto chyby sú najčastejšie u pacientov. Ak narazíte na iné problémy, prečítajte si pokyny k zariadeniu..

Spätná väzba od používateľov

Z hodnotení pacientov je možné vyvodiť záver, že zariadenie Accu Chek Mobile je celkom pohodlné a ľahko použiteľné, ale niektorí si všimnú nesprávne koncipovanú techniku ​​synchronizácie s počítačom, pretože potrebné programy nie sú súčasťou balíka a musíte ich prehľadať na internete..

Používam zariadenie viac ako rok. V porovnaní s predchádzajúcimi zariadeniami mi tento glukometer vždy poskytoval správne hodnoty glukózy. Konkrétne som niekoľkokrát konkrétne skontroloval svoje ukazovatele na zariadení s výsledkami analýzy na klinike. Moja dcéra mi pomohla vytvoriť pripomenutie merania, takže teraz nezabudnem kontrolovať cukor včas. Je veľmi vhodné používať takúto funkciu.

Kúpil som Accu Chek Asset na odporúčanie lekára. Hneď ako som sa rozhodol preniesť údaje do počítača, okamžite som pocítil sklamanie. Musel som tráviť čas hľadaním a inštaláciou programov potrebných na synchronizáciu. Veľmi nepríjemné. K ďalším funkciám prístroja nie sú žiadne komentáre: poskytuje výsledok rýchlo a bez veľkých chýb v číslach.

Video materiál s podrobným prehľadom o merači a pravidlami jeho použitia:

Súprava Accu Chek Asset je veľmi populárna, takže ju možno zakúpiť takmer vo všetkých lekárňach (online alebo maloobchod), ako aj v špeciálnych obchodoch, ktoré predávajú zdravotnícke pomôcky..

Glukometer Roche Accu-Chek Active - prehľad

Domáci lekár. Moja podrobná recenzia.

Naraz nebolo možné premýšľať o tom, ako môžete zmerať hladinu glukózy v krvi doma. Nie je možné

Dnes budeme hovoriť o glukometri Accu-Chek Active.

Krajina pôvodu : Nemecko

Cena: 897 rubľov

Zariadenie je vhodné nosiť so sebou v špeciálnom prípade.

Má ďalšie vrecká, ako aj gumené pásky pre každé zariadenie, ktoré vám umožňujú udržiavať poriadok.

V sade: Glukometer, lanceta a prúžky pre glukometer, ktoré sa kupujú osobitne. Moja spätná väzba na ne je tu. V ďalších vreckách nosím alkoholové tampóny, používam ich pred odobratím krvi z môjho prsta.

lanceta.

Pohodlné použitie. Stupeň piercingu je regulovaný v závislosti od vašich fyziologických údajov..

Ihly Lancet sa predávajú samostatne.

Nabíjajte veľmi rýchlo.

Mimochodom, Nosím lancetu so sebou, keď musím podstúpiť postup darovania krvi z prsta. Žiadam vás, aby ste to držali sami za seba, pretože klinikám neverím a veľmi sa bojím ich ihiel

Accu-Chek Active Lancet robí postup prakticky bezbolestným.

Mám tendenciu dôverovať meraniam tohto zariadenia. Na základe mojich vlastných pocitov: Zariadenie ma nezlyhalo ani raz..

Podľa môjho názoru je to najlepšia voľba z hľadiska ceny a kvality.

Aktívne opravy Accu chek

Testovacie prúžky, glukometre, zariadenia na prepichnutie, spotrebný materiál z pumpy

Kontrolná cukrovka

Uchovávajte záznamy o chlebových jednotkách a denníku sebakontrola online

Získajte bonusy za nákupy

Za jeden promo kód sú bonusy udeľované bonusovému účtu účastníka: 30 a 60 bonusov za testovacie prúžky a testovacie kazety, 500 bonusov za inzulínové pumpy

Naučte sa dôležité a zaujímavé

Prečítajte si články, varte zdravé jedlo u nás a buďte prvý, kto sa dozvie o špeciálnych ponukách

Výmena bonusov

Môžete si vybrať certifikát pre tovar a služby klubových partnerov alebo doplniť bonusy na svoj účet mobilného telefónu prostredníctvom svojho účtu

Prečítajte si články:

Informačné centrum 24/7:

Bezplatné volanie v Rusku

Adresa sídla spoločnosti: 107031, Moskva, Trubnaya Ploshchad, 2, bldg. Ja, com. 42b

DIČ 7702401278
OGRN 1167746455678

© 2020 Rosh Diabetes Kea Rus LLC.
Všetky práva vyhradené.

Glucometer Accu-Chek Asset, reg. beats Č. FSZ 2007/00817. Glucometer Accu-Chek Performa, reg. beats Č. FSZ 2008/01306. Glucometer Accu-Chek Mobile, reg. beats Č. FSZ 2012/11883. Testovacie prúžky Accu-Chek Asset, reg. beats Č. FSZ 2008/01205. Testovacie prúžky Accu-Chek Performa, reg. beats Č. FSZ 2008/01305. Testovacia kazeta Accu-Chek Mobile, reg. beats Č. FSZ 2012/12097. Inzulínová pumpa Accu-Chek Spirit Combo, reg. beats Č. FSZ 2012/11679. Systém Accu-Chek Combo, reg. beats Č. FSZ 2010/08117.
* Accu-Chek Mobile

Aktívne opravy Accu chek

Všetky predajne Diabetonu sú oficiálnymi servisnými strediskami spoločností:

spoločnosť
Opravy spotrebičov
 • Glukometer Accu-Chek Asset
 • Glukometer Accu-Chek Mobile
 • Glukometer Accu-Chek Performa Nano
 • Glukometer One Touch Select
 • Glukometer One Touch Select Simple
 • Glukometer One Touch Ultra Easy
 • Glukometer PKG-02 „Satellite“
 • Glukometer PKG-02.4 „Satellite Plus“
 • Glukometer PKG-03 „Satellite Express“
 • Glukometer Freestyle Optium
 • Glukometer Contour TC
 • Glukometer SD-Check

Poskytujeme nasledujúce služby:

 • výmena chybných zariadení vyššie uvedených spoločností za nové;
 • On-line diagnostika zariadení na ich správnu činnosť a presnosť meraní;
 • Konzultačné a informačné služby o prevádzke zariadení, ako aj spotrebného materiálu pre ne;
 • výcvik nástrojov.

Všetky konzultácie sú bezplatné a vykonávajú ich kvalifikovaní odborníci našej spoločnosti..

Pri nákupe zdravotníckych pomôcok v našich obchodoch naši odborníci vo vašej prítomnosti určite skontrolujú výkon a vybavenie av prípade potreby vás naučia správne používanie zariadenia..

Výrobky prezentované v našich obchodoch sú certifikované a majú záruku od výrobcu..

Vždy nám môžete zavolať a získať kompetentné rady o technických problémoch pri používaní akéhokoľvek lekárskeho vybavenia prezentovaného v našich obchodoch.

AKTUALIZOVANÉ: Podľa nariadenia vlády Ruskej federácie z 19. januára 1998, č. 5, presné zariadenia nepodliehajú výmene a vráteniu predajnou organizáciou. K ich predaju dôjde po overení. Všetky zariadenia po rozbití kontroly, čo znamená, že bola uzavretá kúpno-predajná zmluva, sa nevracajú. Ďalej prichádza sila záručnej karty.

Glukometer je vysoko presné zariadenie používané diabetikmi na vlastné monitorovanie a stanovenie hladiny glukózy v krvi. Je široko používaný doma, takže môžete sledovať svoje zdravie bez toho, aby ste opustili svoj domov. Avšak, ako každá iná technika, zariadenie môže zlyhať. V takom prípade je potrebná oprava merača, ktorá by mala byť zverená odborníkom príslušného servisného strediska.

Samočinná oprava tohto zariadenia môže viesť k tomu, že nakoniec zlyhá a bude nevhodné na ďalšie použitie..

Hlavné dôvody rozpadu glukometrov

Čo spôsobuje poruchy??

 1. Nesprávne použitie zariadenia, ktoré vedie k jeho úplnej alebo čiastočnej poruche.
 2. Ak zariadenie spadne z dostatočne vysokej výšky, ani pri najsilnejšom prípade nebude schopné odolať nárazom.
 3. Dlhá životnosť nástroja.

DÔLEŽITÉ: Mali by ste sa ubezpečiť, že príčina poruchy leží v samotnom zariadení, pretože často existujú prípady, keď osoba nemôže vykonať krvný test, pretože uplynula doba expirácie testovacích prúžkov alebo sa batéria jednoducho vybila..

V takýchto situáciách stačí vymeniť prúžky alebo batériu a glukometer bude opäť pracovať s rovnakou presnosťou.

Opravy v servisných strediskách

Ďalej by ste mali zvážiť, aké je dôležité opraviť meracie prístroje v servisných strediskách a nezaoberať sa nezávislým „šamanizmom“. Prečo je to dôležité?

 • V prvom rade servisné strediská pracujú priamo od výrobcov zariadení. Opravu glukometra Accu-Chek Asset napríklad budú vykonávať odborníci, ktorí poznajú všetky vlastnosti a nuansy fungovania tohto konkrétneho zariadenia..
 • Zamestnanci týchto stredísk majú rozsiahle skúsenosti s opravou zariadení, čo im umožní efektívne a čo najrýchlejšie dokončiť prácu..
 • Primerané náklady. Ak ide o zastaranú výstavu, nemá zmysel na nej pracovať, pretože je oveľa výhodnejšie kúpiť nové zariadenie. Ale ak ste si nedávno zakúpili zariadenie a z akéhokoľvek dôvodu zlyhalo, mali by ste ho dať odborníkom na prácu, čo bude dosť lacné a ziskové..

Servisné strediská sú okrem iného povinné opraviť poruchy zariadení úplne bezplatne, ak záruka ešte neuplynula.

Výmena glukomeru

Ak zariadenie nie je chybné, môžete ho kedykoľvek vymeniť v obchode, ktorý ich predal, v lekárni alebo v príslušnom servisnom stredisku..

Výmena zvyčajne nastane, ak človek kúpi zariadenie, príde domov a začne testovať jeho výkon pomocou špeciálneho kontrolného riešenia..

Ak po 2 až 3 pokusoch získate nesprávny výsledok, mali by ste sa obrátiť na obchod alebo technickú podporu so žiadosťou o výmenu zariadenia, pretože pôvodne ukazuje nesprávne výsledky.

Oprava rôznych modelov glukometrov

Ako sa vykonáva členenie rôznych modelov??

Všetky zariadenia tohto amerického výrobcu sú vysoko spoľahlivé a odolné, ale nikto nie je odolný proti ich poškodeniu. Zvyčajne sa vyskytujú poruchy po páde zariadenia na podlahu alebo po stlačení zhora ťažkým predmetom. Ak zistíte akúkoľvek poruchu zariadenia, musíte sa okamžite obrátiť na špecializované stredisko so žiadosťou o opravu tohto zariadenia.

Špecialisti strediska musia mať znalosti v tejto oblasti a musia mať primeranú kvalifikáciu. Na všetky glukometre One Touch máte záručnú lehotu, takže máte možnosť opraviť meracie zariadenie zadarmo.

DÔLEŽITÉ: Nielen odstránenie porúch, ale aj ich úprava, ako aj popredajný servis, musia vykonávať aj odborní pracovníci týchto servisných stredísk. Tým sa predíde mnohým poruchám a poruchám systému..

Merače glykémie značky Accu-Chek sa vyrábajú vo Švajčiarsku. Sú známe svojou vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. Vďaka prítomnosti mnohých ďalších funkcií a presnosti merania je toto zariadenie jedným z najpopulárnejších zariadení na svete..

Súčasne nemôže fungovať žiadne zariadenie navždy, pretože dôjde aj k poruchám. Bez ohľadu na príčinu poruchy sa vždy môžete obrátiť na servisné stredisko Accu-Chek, aby vám vyriešila problémy.

Najbežnejšie modely sú Accu-Chek Active, Accu-Chek Performa Nano a Accu-Check Mobile. Kvalifikovaní zamestnanci stredísk sú dobre oboznámení s prevádzkou každého z týchto zariadení, takže môžu problém vyriešiť pomerne rýchlo. Možno budete musieť vymeniť tlačidlo, obrazovku alebo vnútorné časti. Úplná výmena zariadenia v záruke nie je vylúčená..

Glukometre od ruského výrobcu Satellite sa často vydávajú bezplatne na domácich klinikách. Napriek menšej popularite ako rovnaké zariadenia One Touch alebo Accu-Chek, satelit zobrazuje správne výsledky a spoľahlivo funguje. Aj keď zariadenie funguje pomalšie ako importované náprotivky, je lacnejšie a presnejšie.

Zariadenia sú však náchylné na poruchy, ak sú zanedbané alebo z dôvodu zlyhania vnútorných častí.

V takom prípade sa odporúča obrátiť sa na servisné stredisko, ktoré zariadeniu poskytne pas a všetky potrebné dokumenty. Špecialisti vykonajú bezplatnú záručnú opravu. Ak záruka vypršala, mali by ste sa stále obrátiť na stredisko, ktoré za primeranú cenu zariadenie vyrieši.

Ako vidíte, oprava glukomerov Van Touch, Accu-Chek, Satellite a akékoľvek ďalšie modely by mali dôverovať odborníci. Iba skutoční odborníci dokážu identifikovať príčinu poruchy, vymeniť potrebné diely a vykonať celú škálu prác na komplexnom vybavení..

TIP: Je potrebné pripomenúť, že samoobsluha má negatívne následky - nepresnosti vo výsledkoch analýz, nesprávna obsluha zariadenia atď..

 • Tonometer-glukometer a jeho vlastnosti: vyšetrenie Omelonu B-2 a pohľad na šírku zboku na všeobecných modeloch

Každý diabetik vie, čo je glukometer a na čo sa používa. Navyše nie každý.

Presnosť glukometrov: hodnotenie glukometrov podľa presnosti merania, kde a ako sa kontroluje presnosť prístroja?

Každý, kto trpí cukrovkou, má vo svojej lekárničke nielen inzulín v injekciách.

Glukometer na meranie cukru a cholesterolu: ktoré modely je potrebné kúpiť? Ako fungujú?

Moderné glukomery na meranie hladiny cholesterolu a cukru v krvi budú teraz prístupnejšie, o čom.

Je žiaduci zoznam adries servisných stredísk na opravu glukometrov.

Glukometer Accu-Chek Performa.

Spoločnosť Accu-Chek umiestňuje záruku na glukometre na 50 rokov a tvrdí, že v prípade poruchy zariadenia v ktoromkoľvek servisnom stredisku bude nahradená novým..

Našiel som nasledujúci zoznam servisných stredísk Accu-Chek nachádzajúcich sa v Moskve:

Okrem toho, ak máte podozrenie, že zariadenie je chybné, môžete ho skontrolovať v ktorejkoľvek zo služieb poskytovaných spoločnosťou..

Dúfam, že autor, ktorý kladie otázku, už našiel riešenie (zdravie pre vás!). Pre zvyšok môžem ponúknuť interaktívnu mapu, ktorá vydáva servisné strediská na najbližšej adrese metra k miestu vášho bydliska. Nemôžem sa však zaručiť za informácie zverejnené na webe, pretože nežijem v Moskve, čo znamená, že ich nemôžem overiť. Pre niekoho sa to však môže ukázať ako zásadné, preto prinášam obrazovku.

Radšej by som si kúpil nový, ak život skutočne záleží na údajoch z glukomera (napríklad u diabetikov). Všetko po oprave nie je nič nové.

Ak je potrebná oprava, je najspoľahlivejšie kontaktovať špecializované stredisko pre kontrolu Accu-check. Pozri zoznam adries na adrese accu-chekservices.ru v časti „Konzultačné centrá“.

V súčasnosti sa zobrazujú tieto adresy:

Prečítajte Si O Diabete Rizikových Faktoroch